Liên hệ xem dự án và tư vấn mua căn hộ: 0966 85 56 85

Thông tin căn hộ HH2 Bắc Hà

Căn hộ chung cư HH2 Bắc Hà được thiết kế từ tầng 4 đến tầng 25 với số lượng trên 300 căn hộ. Mỗi căn hộ được thiết kế từ 2-4 phòng ngủ;  với các loại diện tích 91m2, 103m2, 105m2, 106m2, 116m2, 131m2, 133m2, 146m2, 196m2.

Phối cảnh dự án căn hộ HH2 - Bắc Hà

Chung cư HH2 Bắc Hà – Phối cảnh dự án

Căn hộ HH2 Bắc Hà 2 phòng ngủ

– Loại căn hộ chung cư HH2 Bắc Hà 2 phòng ngủ gồm các loại diện tích: 91m2, 103m2, 105m2, 106m2,  116m2.

Căn số 9 chung cư HH2 Bắc Hà diện tích 91m2

Chung cư HH2 Bắc Hà – Căn số 9 diện tích 91m2

Căn số 10 chung cư HH2 Bắc Hà diện tích 103m2

Chung cư HH2 Bắc Hà – Căn số 10 diện tích 103m2

HH2-Bac-Ha-can-so-11

Chung cư HH2 Bắc Hà – căn số 11 diện tích 105m2

Chung cư HH2 Bắc Hà – căn số 2 diện tích 106m2

Chung cư HH2 Bắc Hà – căn số 2 diện tích 106m2

Chung cư HH2 Bắc Hà – căn số 14 diện tích 116m2

Chung cư HH2 Bắc Hà – căn số 14 diện tích 116m2

Căn hộ HH2 Bắc Hà 3 phòng ngủ

– Loại căn hộ chung cư HH2 Bắc Hà 3 phòng ngủ gồm 2 loại diện tích: 131m2, 133m2.

Chung cư HH2 Bắc Hà – căn số 4 diện tích 131m2

Chung cư HH2 Bắc Hà – căn số 4 diện tích 131m2

Chung cư HH2 Bắc Hà – căn số 1 diện tích 133m2

Chung cư HH2 Bắc Hà – căn số 1 diện tích 133m2

Căn hộ HH2 Bắc Hà 4 phòng ngủ

– Loại căn hộ chung cư HH2 Bắc Hà 4 phòng ngủ gồm 2 loại diện tích: 146m2 , 196m2.

Chung cư HH2 Bắc Hà – căn số 7 diện tích 146m2

Chung cư HH2 Bắc Hà – căn số 7 diện tích 146m2

Chung cư HH2 Bắc Hà – Căn số 8 diện tích 196m2

Chung cư HH2 Bắc Hà – Căn số 8 diện tích 196m2