Liên hệ xem dự án và tư vấn mua căn hộ: 0966 85 56 85

Tiến độ đóng tiền chung cư HH2 Bắc Hà

Tiến độ đóng tiền căn hộ chung cư HH2 Bắc Hà

– Khách hàng có thể đóng tiền theo 2 phương thức sau:

+ PT1: Đóng 30-40% Hợp đồng mua bán( Ký trực tiếp chủ đầu tư Bắc Hà )

+ PT2: Đóng 10-20% Hợp đồng góp vốn( Ký trực tiếp chủ đầu tư Bắc Hà )

Sơ đồ mặt bằng chung cư HH2 Bắc Hà

Chung cư HH2 Bắc Hà – Sơ đồ mặt bằng căn hộ